Màn hình New PanelView Plus 600 2711P-T6M5D8 touch screen 10 Pin f8 Memory 256 MB RAM