Màn hình Mitsubishi HMI Touch Screen GT1685M-STBA 12.1″ TFT Display 800×600 pixels 65536 colours 15MB Memory 100-240V AC